Търгуваме с електрическа енергия

Внос, износ и търговия с електрическа енергия

Повече информация »

За енергийна Финансова Група АД

Създадено през 2004 година, дружеството оперира на свободния пазар на електрическа енергия в България от неговото създаване през 2005 г., посредством дял от 49 % в първата търговска фирма, участваща на пазара на електрическа енергия. След натрупан опит, на 18 Декември 2006 година , получихме и свой самостоятелен лиценз за търговия с електрическа енергия на територията на Р. България, както и свой EIC код, който ни позволява да осъществяваме внос и износ на електрическа енергия.

Лицензия за търговия с електроенергия
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране издава за срок от 10 години лицензия за търговия с електрическа енергия.
Виж лицензията

Сертификат ISO 9001:2008
Енергийна Финансова Група АД е сертифицирано от Bureau Veritas в съответствие с изискванията на управляващите системни стандарти.

Виж сертификата

Продажби

© 2018 Енергийна Финансова Група АД